Sekapur Sirih dari kami.....

Tuesday, May 6, 2008

”hanyalah yang memakmurkan masjid –masjid Allah, ialah orang – orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang – orang yang diharapkan termasuk golongan orang – orng yang mendapat petunjuk”

(QS.At Taubah : 17-18)


PEDOMAN KERJA KERJA TIM FUND RISING

A. Standar Operasional Pelaksanaan Koordinator Fakultas

 1. Korfak mengcontrol dan memastikan kotak infaq bererdar pada masing – masing kelas oleh PJ kelas
 2. Mencontrol dan mengkoorindasikan PJ kelas/angkatan.
 3. Menganilis kebutuhan dan perangkat yang mendukung penggalangan dana NH
 4. Memasifkan isu pembangunan masjid pada mahasiswa
 5. Memastikan Pj Kelas untuk melaporkan perolehan kotak infaq di kelas tiap pekan
 6. mempertanggungjawabkan kinerjanya pada tim fund rising NH

B. Mekanisme pelaporan

 1. Korfak melaporkan hasil kontak infak kepada tim fund rising 2 x pekan sekali.
 2. Laporaan perolehan kotak infak menggunkan form yang sudah disediakan oleh tim fund rising NH
 3. Pelaporan perolehan kotak infak berdasrakan hari yang telah ditentukan

Rabu : FSSR, FISIP, FT

Kamis : FH, FK, FMIPA

Jum’at : FKIP, FP, FE

 1. laporan keuangan fakultas di sampaikan kepada :

- Nishwatul ula (085229998792/7929026)

- Bakhtiar Rifa’i (08172835964/7060575)

A. Standar Operasional pelaksanaan koordinator kelas/ tingkat

 1. Bertanggungjawab atas beredarnya kotak infak di kelas
 2. Memobilsasi mahasiswa untuk menyumbangkan dana pembangunan masjid NH
 3. Membuat daftar nama mahasiswa yang potensial
 4. Memasifkan isu pembangunan masjid ke NH di kalangan mahasiswa
 5. Mempertanggungjawabkan kinerjanya pada korfak

B. Mekanisme sirkulasi kotak infak

 1. Kotak infak beredar minimal 2x sepekan
 2. Kotak infak menjadi tanggung jawab penuh Pj kelas/pj ankgtan/pj program/pj jurusan

C Mekanisme Pelaporan

 1. Pj kelas/pj ankgtan/pj program/pj jurusan melaporkan hasil kontak infak kepada korfak setipa pekan sekali
 2. Laporaan perolehan kotak infak menggunkan form yang sudah disediakan oleh tim fund rising NH